ประวัติการจัดสวนญี่ปุ่น

   ในศตศววษที่ 7 ญี่ปุ่นเริ่มได้รับอิทธิพลแบบอย่างศิลปวัฒนธรรมและสถาปัตยกรรมเกี่ยวกับการจัดสวนจากจีน โดยญี่ปุ่นเป็นผู้ว่าจ้างชาวจีนมาเป็นผู้สอน ต่อมาญี่ปุ่นก็ลงมือจัดเสียเอง โดยดัดแปลงรูปแบบของเดิมมาเป็นของญี่ปุ่น ซึ่งไม่ซ้ำแบบใครและเป็นเอกลักษณะประจำชาติต่อเนื่องกันมาจนถึงปัจจุบัน การดัดแปลงดังกล่าวยังยึดรูปแบบของธรรมชาติแต่ย่อส่วนให้เล็กลง เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพความเป็นอยู่ลักษณะของภูมิประเทศและพื้นที่ค่อนข้างจำกัด

    เมื่อประมาณ พ.ศ. 1324 พระในศาสนาชินโตอันเป็นศาสนาที่คนญี่ปุ่นนับถือกันศาสนาหนึ่ง ศาสนานี้สอนให้คนบูชาจักรพรรดิองค์ก่อน ๆ เคารพบรรพบุรุษของตระกูล เด็กเคารพผู้ใหญ่ ผู้หญิงเคารพผู้ชาย ซึ่งกลายเป็นระเบียบประเพณีของสังคมที่นำมาปฏิบัติสืบทอดันมา เช่น ลูกต้องอยู่ในโอวาสของบิดามารดา ภรรยาต้องอยู่อำนาจของสามี การที่ญี่ปุ่นโค้งคำนับให้กันอย่างอ่อนน้อมหลาย ๆ ครั้งนั้น ก็แสดงให้เห็นถึงความสุภาพและอ่อนโยนซึ่งเป็นผลจากศาสนาชินโตนั่นเอง พระในศาสนานี้คิดที่จะจัดสวนในแบบของจีนโดยกำหนดหลักเกณฑ์ไว้ว่า
  1. สวนจะต้องสร้างไว้ทางทิศใต้ของตัวบ้าน

  2. สวนประกอบไปด้วยภูเขาเนินดินสลับกับพื้นที่ราบ อาจมีน้ำตก ลำธาร สระน้ำ ฯลฯ

  3. การไหลของกระแสน้ำในลำธาร จะต้องไหลจากทิศตะวันออกไปทางทิศตะวันตก ทั้งนี้เพราะเชื่อว่าทิศตะวันออกเป็นทิศของความบริสุทธิที่จะนำความศิริมงคลมาให้เจ้าของบ้านส่วนทิศตะวันตกเป็นทิศที่ความชั่วร้ายทั้งหลายจะเดินออกไป

  4. การจัดต้นไม้และส่วนประกอบอื่น ๆ พยายามเรียนแบบจากธรรมชาติให้เหมือนหรือใกล้เคียงมากที่สุดสวนตามแนวคิดของพระในศาสนาชินโตนี้มีชื่อนิยมเรียกกันว่า “Shinden styles” หรือ “Shinden sukuri”

     ในสมัยของจักรพรรดินี “ซุยโกะ” ปี พ.ศ. 1136 – 1337 พระนางได้รับอิทธิพลแบบอย่างศิลปวัฒนธรรมและสถาปัตยกรรมตลอดจนการออกแบบสวนมาจากจีน ได้ทรงสร้างสวนขนาดใหญ่ไว้ทางทิศใต้ของพระราชวัง ประกอบด้วยน้ำหินและเกาะ ใช้พันธุ์ไม้ต่าง ๆ ในป่าธรรมชาติมาตกแต่ง ทรงสร้างสะพานข้ามไปยังเกาะ รูปร่างของสพานเป็นแบบของจีน เพื่อเสด็จไปหาความวิเวกในสวนของพระองค์ สะพานจึงมีส่วนเกี่ยวข้องกับสวนญี่ปุ่นตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา และการจัดสวนของพระองค์ก็เป็นรากฐานหนึ่งของสวนญี่ปุ่น

ตัวอย่างการจัดสวนญี่ปุ่น

    สวนญี่ปุ่น คำนึงถึงความงามของเนื้อแท้ของวัสดุตามธรรมชาติ ยกให้ธรรมชาติเป็นใหญ่ ดังนั้นการใช้หิน อิฐ หรือวัสดุต่างๆ จึงเป็นไปอย่างธรรมชาติ ไม่มีการเคลือบ ฉาบ หรือประดิษฐ์

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s